för arbetsgivaren

pilt1

Ifall Er dagliga arbetsrytmen
lider av brist på lämpliga arbetare, då är det vettigt att använda inhyrd arbetskraft.

Fördelar med inhyrd arbetskraft är:

-Företagets personalpolitik blir mer flexibel

-Ni ska spara tid och kostnader
för rekrytering av personal

-Vi löser problem som rekrytering av tillfällig eller säsonganställd
arbetskraft medför

-Vi handhar alla förpliktelser som föreskrivs för arbetsgivaren med lagen

-Ni ska betala endast för utförda arbeten och slipper kostnader för semester, sjukskrivning etc.

-Ni faktureras för alla kostnader i samband med personalen på en enda faktura

-Uthyrning av personal från 1 dag upp till flera år

-Garanti – ifall Ni, av någon anledning, inte skulle vara nöjd med arbetaren
vilken Ni inhyrt från oss, då ska vi ersätta honom/henne med en ny
arbetare – naturligtvis gratis

käed
CV databas

Till vårt förfogande står det en   CV-databas där det finns mer än 200 000 sökande.

För att hitta den sökanden som är mest lämplig för Er, skicka er önskan till oss på e-postadressen.
 
Därefter ska vi kontakta Er.